Дума Описание
павликянин мн. павликяни, м. Истор. Обикн. мн. Българин, потомък на богомилите, който изповядва католицизма.