Дума Описание
паве мн. павета, ср. Каменно блокче с форма на куб за пътна настилка.