Дума Описание
паваж само ед. Вид улична настилка от каменни блокове (павета).