Дума Описание
паберки само мн. Останали след основното бране плодове и зеленчуци, които могат да се дооберат в края на сезона.