Дума Описание
о- представка. В състава на глаголи със значение: 1. Действието се извършва в достатъчна степен, докрай: опера, одера, опека и др. 2. Действието приписва на обект някакъв признак: оприличавам, отъждествявам, обожес-твявам и др. 3. Действието показва придобиване на признак от субекта: оплешивявам, остарявам, одрипавявам и др. 4. Действието се разпространява върху цялата повърхност, от всички страни на предмета: обеля, ощавя, олющя и др. 5. Действието се извършва около предмета: окопавам, олепвам и др. 6. Действието е свързано с раждането на малки: окуча се, окотя се, отеля се и др. 7. Действието води до снабдяване на обекта (или субекта) с нещо: осоля, озахаря, окоренявам се, окосмявам се и др.