Дума Описание
отделям отделяш, несв. и отделя, св. 1. Какво. Вземам част от нещо, разединявам. Отделям развалените плодове от здравите. 2. Кого! какво. Разделям хора или животни. Отдели агнетата от овцете. 3. Спестявам. Отделям пари за после. 4. Изпускам, излъчвам. При фотосинтеза растенията отделят кислород. — отделям се/отделя се. 1. Ставам самостоятелен, заживявам в друго жилище. Децата му се отделиха. 2. Изпускам се, излъчвам се. При горене се отделя топлина. • Отделям от залъка си. Разг. Пестя, като се лишавам от най-необходимото.