Дума Описание
об- представка. В състава на глаголи със значение: 1. Действието обхваща обекта от всички страни, напълно: обграждам, обвивам, обземам и др. 2. Действието обхваща повърхността на обекта: обгарям, обраствам и др. 3. Действието се разпространява върху множество обекти: обхождам. 4. Покривам с нещо повърхността на обект: обгербвам.