Дума Описание
обновление само ед. Промяна, която е свързана с привнасяне на нещо ново.