Дума Описание
обновителен обновителна, обновително, мн. обновителни, прил. Който обновява. Обновителни процеси.