Дума Описание
обмяна мн. обмени, ж. 1. Даване на един предмет срещу други. Пункт за обмяна на злато. 2. Споделяне, размяна. Обмяна на идеи. • Обмяна на веществата. Спец. Съвкупност от протичащите в организма процеси при усвояване на храната.