Дума Описание
облъчване мн. облъчвания, ср. Подлагане на действието на някакви лъчи. Радиационно облъчване.