Дума Описание
обличам обличаш, несв. и облека, св. 1. Кого/какво. Покривам с дрехи, надявам. Облякох новата си рокля. Облече ли децата? 2. Какво/кого. Предоставям облекло, снабдявам с облекло. Този завод облича целия град. 3. Какво/ кого. Прен. Покривам, обгръщам като с облекло. Гората облече есенна премяна. 4. Какво. Поставям обвивка върху нещо. Обличам копчета. Обличам тетрадките си. — обличам се/облека се. Поставям върху себе си дрехи. Обличам се бързо. • Обличам с власт. Давам власт. • Обличам с права. Давам права. • Обличам с доверие. Давам доверието си. • Обличам с аргументи/факти. Предоставям аргументи/факти, защитавам с аргументи/факти. • Обличам расото. Ставам монах, покалугерявам се, запопвам се.