Дума Описание
облик мн. облици, (два) облика, м. 1. Очертание, вид, форма. Сградата има интересен облик. 2. Душевност, характер. Нравствен облик. 3. Спец. Остар. Падежна форма.