Дума Описание
облигация мн. облигации, ж. Ценна книга, която се пуска в обръщение от правителство или дружество и носи предварително посочен доход, без да зависи от печалбата. // прил. облигационен, облигационна, облигационно, мн. облигационни. • Облигационно право. Спец. Дял от гражданското право, който изучава облигационните отношения.