Дума Описание
облея облееш, мин. св. облях, мин. прич. облял, св. — вж. обливам.