Дума Описание
облекчение мн. облекчения, ср. 1. Състояние на лекота, освобождаване от напрежение, тежест, болка. След инжекцията почувства облекчение. С облекчение посрещнаха появата му. 2. Улеснение, намаление. Данъчни облекчения.