Дума Описание
облека облечеш, мин. св. облякох, мин. прич. облякъл, св. — вж. обличам.