Дума Описание
облегало мн. облегала, ср. Всяко нещо, което служи за облягане; облегалка.