Дума Описание
облачен облачна, облачно, мн. облачни, прил. 1. Покрит с облаци. Облачно небе. 2. Неясен, без слънце. Облачен ден. // същ. облачност, облачността, ж. Дъждовна облачност.