Дума Описание
обладание само ед. Остар. 1. Притежание на нещо; собственост. 2. Самообладание. Той запази обладание.