Дума Описание
облагодетелствам облагодетелстваш, несв. и св.; кого/какво. Създавам благоприятни условия за някого или нещо; подпомагам (обикн. незаслужено). Облагодетелствах племенника си. Честите валежи облагодетелстват появата на брашнеста мана по лозята. — облагодетелствам се. Възползвам се от положението за лична облага.