Дума Описание
облагам облагаш, несв. и обложа, св. 1. Разг. Какво. Подлепвам, подплатявам, поставям нещо върху повърхността на съд. Облагам кутията с кадифе. 2. Какво. Налагам да се заплати данък или такса. Облагам доходите с данък. — облагам се/обложа се. 1. Покривам се нещо. Лигавицата се е обложила. 2. Правя облог, обзалагам се.