Дума Описание
обкръжение мн. обкръжения, ср. 1. Положение, при което съм заграден от всички страни. Попадам в обкръжение. 2. Прен. Приближени хора от кръга на някого. Той е от обкръжението на бившия президент.