Дума Описание
обкръжавам обкръжаваш, несв. и обкръжа, св.; кого/какво. 1. Заграждам от всички страни. Ловците обкръжиха лисицата. 2. Разположен съм от всички страни на нещо, намирам се около нещо. Долината е обкръжена от планини. — обкръжавам се/обкръжа се. Създавам си обкръжение (във 2 знач.); обграждам се (във 2 знач.).