Дума Описание
обкръжа обкръжиш, мин. св. обкръжих, мин. прич. обкръжил, св. — вж. обкръжавам.