Дума Описание
обичен обична, обично, мн. обични, прил. Разг. Който има качество да бъде обичан. Обична сестра.