Дума Описание
обиходен обиходна, обиходно, мн. обиходни, прил. Който е в обиход; всекидневен, обичаен.