Дума Описание
обитателка мн. обитателки, ж. Жена (или женско животно) обитател. Мечката е обитателка на тази хралупа.