Дума Описание
обитаем обитаема, обитаемо, мн. обитаеми, прил. 1. Който има население, в който се живее. Обитаема част от планетата. 2. Който е годен за живеене. // същ. обитаемост, обитаемостта, ж.