Дума Описание
обилие само ед. Изобилие, наличие на голямо количество от нещо.