Дума Описание
обиколка мн. обиколки, ж. 1. Обикаляне, обхождане, движение около нещо. Трябва да направя две обиколки на стадиона. 2. Дължината на линията, която опасва едно тяло; периметър. Обиколката на триъгълника е равна на сбора от дължините на трите му страни. Обиколка на талията. 3. Движение в нещо. Обиколка из планината.