Дума Описание
обикна обикнеш, мин. св. обикнах, мин. прич. обикнал, св. — вж. обиквам.