Дума Описание
обиден обидена, обидено, мн. обидени, прил. 1. Който е засегнат от обида. Тя ми е обидена, защото я нарекох глупачка. 2. Който изразява чувство на обида. Има обиден вид.
обиден обидна, обидно, мн. обидни, прил. Който причинява или съдържа обида; оскърбителен. Обиден тон. Обидни думи.