Дума Описание
обида мн. обиди, ж. 1. Несправедливо оскърбление, засягане на честолюбието, огорчение. Понасям обиди. 2. Чувството, което предизвиква такова оскърбление. Лицето му пламна от обида.