Дума Описание
обзаложа се обзаложиш се, мин. св. обзаложих се, мин. прич. обзаложил се, св. — вж. обзалагам се.