Дума Описание
обзавеждане мн. обзавеждания, ср. Вещите, необходими за живот и работа; мебелировка. Съвременно обзавеждане.