Дума Описание
обзавеждам обзавеждаш, несв. и обзаведа, св.; какво. Снабдявам с необходимите за живеене и работа неща; мебелирам. Обзавеждам новия си апартамент с модерни мебели. — обзавеждам се/обзаведа се. 1. Снабдявам жилището си с мебели и други необходими вещи. 2. Разг. Ирон. Подсигурявам се, обграждам се. Обзавел се е с две секретарки.