Дума Описание
обещание мн. обещания, ср. Доброволно задължение, обричане да се извърши нещо. Ще изпълня обещанието си.