Дума Описание
обет мн. обети, (два) обета, м. Тържествено обещание, клетва. Обет за вярност.