Дума Описание
обертон мн. обертонове, (два) обертона, м. Звук, който придружава основния тон при трептенето на отделните части на звучащо тяло и определя тембъра.