Дума Описание
обемист обемиста, обемисто, мн. обемисти, прил. Който има голям обем, заема значителна част от пространството; голям, обширен, просторен. Обемиста чанта. Обемисто изследване.