Дума Описание
обема обемеш, мин. св. обех, мин. прич. обел, св. — вж. обемам.