Дума Описание
обем мн. обеми, (два) обема, м. 1. Само ед. Размер на пространството, заградено от едно тяло. Обем на куб. 2. Прен. Само ед. Размер, количество. Обем познания. 3. Вместимост, доза, определено количество. Смесват се два обема вода с един обем наситен разтвор.