Дума Описание
обективен обективна, обективно, мн. обективни, прил. 1. Който съществува независимо от съзнанието ни. Обективен свят. 2. Безпристрастен, справедлив. Обективна критика. // същ. обективност, обективността, ж.