Дума Описание
обез- представка. В състава на глаголи със значение лишавам от нещо, освобождавам от нещо: обезлесявам, обезводнявам, обезболявам, обезсолявам, обеззаразявам и др.