Дума Описание
обезщетение мн. обезщетения, ср. Нещо, което се дава за причинени щети, вреди или загуби. Парично обезщетение.