Дума Описание
обезценявам обезценяваш, несв. и обезценя, св.; какво. 1. Намалявам стойността на нещо, правя малоценно. 2. Прен. Правя нещо да не се цени. Инфлацията обезценява парите. Конфликтите обезценяват отношенията между хората. — обезценявам се/обезценя се. Губя стойността си, ценността си.