Дума Описание
обезоръжа обезоръжиш, мин. св. обезоръжих, мин. прич. обезоръжил, св. — вж. обезоръжавам.