Дума Описание
обезмасля обезмаслиш, мин. св. обезмаслих, мин. прич. обезмаслил, св. — вж. обезмаслявам.