Дума Описание
обезлюдявам обезлюдяваш, несв. и обезлюдя, св.; какво. Правя безлюден, лишавам от население. Миграционните процеси обезлюдиха селата. — обезлюдявам се/обезлюдя се. Лишавам се от население, ставам безлюден. Селата се обезлюдиха.